- Ứng dụng hỗ trợ thiết bị iOS 9 trở lên

- Ứng dụng hỗ trợ thiết bị Android 6 trở lên

- Để cài đặt ứng dụng thiết bị cần kết nối mạng ngoài(3G, EVN-Internet...)

- Để cài đặt ứng dụng thiết bị cần kết nối mạng ngoài(3G, EVN-Internet...)

- Sau khi cài đặt :Với hệ điều hành iOS cần vào mục Chung(General)->Quản lý thiết bị(Device Management)->Vietnam Electricity->Tin cậy(Trust)

- Ứng dụng sẽ tải về thiết bị (vào mục tải - download)

Khi quá trình tải hoàn tất tiếp tục vào (tải về hoặc download hoặc My files) để cài đặt(một số thiết bị có thể yêu cầu xác nhận cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc)

Ứng dụng chưa hỗ trợ thiết bị của bạn!